Eteläportin tonttitarjonta

Eteläportti houkuttelee Jyväskylän ja Muuramen talousalueelle uusia yrityksiä ja varmistaa monipuolisella tonttitarjonnalla alueen nykyisten ja tulevien yritysten tulevaisuuden toimintaedellytykset. Yritysalue tarjoaa monipuolisesti tilaa kehittämis-, tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille.

Eteläportin alueella on kattava infrastruktuuri: kadut, vesi-, jätevesi- ja kaukolämpöverkostot sekä sähkö- ja telekaapelit.

Eteläporttia suunnitellaan yhdessä alueelle sijoittuvien toimijoiden kanssa. Suunnittelussa pyritään mahdollistamaan toimintojen vaihtelu (esim. kauppa tai tuotannollinen yritystoiminta) ja luomaan joustavuutta tonttikohtaisille hankkeille.

Alueen asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Alueen asemakaavaa muutetaan erilaisia käyttötarkoituksia, kuten muun muassa liike-, työpaikka- ja varastointia mahdollistavaksi kaavaksi. Tilaa vievän kaupan ja päivittäistavarakaupan suuryksikköjen rakentaminen Eteläporttiin on mahdollista yleiskaavan määräämässä laajuudessa. Lisäksi mahdollistetaan tavanomainen teollisuus- ja toimistorakentaminen. Joustavilla kaavamerkinnöillä mahdollistetaan Eteläporttiin mahdollisimman monia toimintoja ja toimijoita.
Myös ekologisuuteen kiinnitetään huomiota. Kaikkiin rakennuksiin saa toteuttaa viherkatot ja aurinkopaneeleja tai muita aurinkokeräimiä.

Asemakaava voidaan jakaa tarvittaessa eri tahdissa eteneviin osiin. Esimerkiksi nopean kaavamuutoksen tarvitseva alueen osa voidaan irrottaa omaksi kaavaksi, mikäli se nähdään tarpeelliseksi ja alueen olosuhteet sen mahdollistavat.

Alueelle pääsee rakentamaan keväällä 2019.

Ota meihin yhteyttä ja pohditaan yhdessä ratkaisu, joka sopii yrityksesi tarpeisiin!